Енергоефективність Групи Нафтогаз


Підвищення енергоефективності підприємств Групи Нафтогаз

Окрім діяльності з видобування, підготовки, зберігання, розподілу та постачання природного газу та нафти, підприємства Групи Нафтогаз приділяють значну увагу підвищенню енергоефективності цих процесів.

Підприємства Групи Нафтогаз здійснюють постійний моніторинг енерговикористання, здійснюють аналіз енерговитрат технологічних процесів, планують та впроваджують енергоефективні заходи для підвищення енергетичної та операційної ефективності.

У період 2015-2020 років на підприємствах Групи Нафтогаз впроваджено Програму підвищення енергоефективності Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”.
У результаті впровадження заходів Програми підприємствами Компанії в продовж 2015-2020 років було заплановано досягти економії паливно-енергетичних ресурсів в обсязі 625,03 тис. т.н.е. у тому числі:
- природного газу – 718,18 млн.м3;
- електричної енергії – 88,61 млн.кВт*год;
- теплової енергії – 168,90 тис.Гкал.

Фактично,, за даними підприємств Групи Нафтогаз, за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів згідно з завданнями Програми підвищення енергоефективності НАК “Нафтогаз України” на 2015-2020 роки та програм енергозбереження підприємств Компанії у продовж 2015–2020 років досягнуто економії паливно-енергетичних ресурсів в обсязі 998,98 тис. т н.е., в тому числі:
- 1081 млн м3 природного газу,
- 204 млн кВт*год електроенергії,
- 546 тис. Гкал теплової енергії.

Зокрема, за 12 місяців 2020 року досягнута економія паливно-енергетичних ресурсів у обсязі 17,98 тис. т.н.е. в тому числі: 10,415 млн. м3 природного газу, 21,632 млн. кВт*год електроенергії, 28,979 тис. Гкал теплової енергії. Загальна вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів за 12 місяців 2020 року склала 147 678,590 тис. грн. (з ПДВ).

Головне завдання діяльності Групи Нафтогаз в сфері енергоефективності – формування системного підходу до управління споживанням енергетичних ресурсів, формування системи моніторингу енергоємності виробленої продукції та наданих послуг та розширення використання відновлюваних джерел енергії для енергозабезпечення підприємств Групи Нафтогаз.

Компанія здійснює постійне інформування громадськості та інших зацікавлених сторін щодо своєї діяльності у сфері підвищення енергоефективності.

Інформація щодо впровадження енергоефективних проектів та обсягів отриманої економії паливно-енергетичних ресурсів оприлюднюється на офіційному сайті Компанії та в її річних звітах.