ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК


Головним напрямком роботи Компанії у сфері науково-технічного прогресу є орієнтація її діяльності на всебічну інтенсифікацію технологічних процесів у всіх ланках – від пошуку та розвідки родовищ нафти і газу до реалізації й використання енергоносіїв і продуктів їх переробки.

Науково-дослідні роботи виконуються за такими актуальними напрямками:

- розширення ресурсної бази та підвищення нафто- та газовіддачі родовищ;
- нарощування видобутку газу і нафти та поглиблення їх переробки;
- розвиток і підвищення надійності та ефективності нафтогазотранспортних систем;
- енерго- та ресурсозбереження, підвищення безпеки праці та охорона довкілля.
Наукове забезпечення діяльності підприємств Компанії здійснює дочірнє підприємство “Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості” (ДП “Науканафтогаз”).

Інститут виконує розроблення та впровадження комплексних програм розвитку нафтогазового комплексу; організовує виконання науково-дослідних та проектних робіт у сфері розвідки та розробки родовищ вуглеводнів, переробки, транспортування, зберігання та реалізації нафти, газу, конденсату та продуктів їх переробки; проводить дослідження з економіки, маркетингу та менеджменту у нафтогазовій галузі.

До виконання робіт Інститут залучає також понад 100 науково-дослідних, учбових та академічних інститутів, конструкторських та інших науково-виробничих організацій України.

Також науково-дослідні та проектні роботи виконують установи, які входять до складу дочірніх підприємств Компанії – ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укрнафта».

Протягом 2016 - 2017 років виконувались наукові та проектні роботи за близько 400 темами. Практично весь обсяг наукових робіт стосується прикладних досліджень, результати яких спрямовані на безпосереднє впровадження у нафтогазовому виробництві.