Засідання Науково-технічної ради12 липня 2017 року у приміщенні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відбулося розширене засідання Науково-технічної ради, на якому розглянуто питання ефективності застосування новітніх технологій при проведенні геологорозвідувальних робіт (сейсморозвідка за технологією 3D, гравірозвідка, магніторозвідка, електророзвідка, геохімічні дослідження, радіо-тепловізорна технологія тощо).

Окрім постійних членів НТР, у заході також взяли участь представники міжнародних (РУП ПО «Белоруснефть», Cadogan Petroleum Plc, ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ») та вітчизняних (ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Вікоіл ЛТД», ТОВ «ГЕОЮНІТ» та інші ) профільних видобувних компаній, наукових установ та закладів, а також делегати від Посольства Королівства Норвегії в Україні, канадсько-української та норвезько-української торгово-промислових палат.

Впродовж засідання учасники виступали з доповідями, проводили активні дискусії з порушених питань, а саме: відповідність до вимог міжнародних та європейських стандартів у проведенні робіт з пошуку і розвідки покладів вуглеводнів; розвиток власного потенціалу видобутку енергетичних ресурсів та залучення інвестицій в галузь; недискримінації участі всіх зацікавлених сторін при закупівлі послуг з виконання геологорозвідувальних робіт; необхідності проведення постійного моніторингу застосування сучасних технологій та обладнання під час проведення робіт з пошуку і розвідки покладів вуглеводнів для досягнення отримання якісних результатів. З метою вивчення кращих практик проведення сейсморозвідувальних робіт та застосування інших додаткових геофізичних методів, у тому числі геохімічних, біолокаційних та інших досліджень, акцентовано увагу на необхідності встановлення більш тісної співпраці з провідними світовими компаніями, використовуючи можливості посольств та торгово-промислових палат.

Наголошено на тому, що сейсморозвідувальні роботи є основним методом розвідувальної геофізики, що використовується для пошуку і розвідки родовищ нафти і газу. Проведення сейсморозвідувальних робіт різного ступеню детальності передбачено галузевим стандартом ГСТУ 41-00032626-00-011-99 «Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ», а також іншими нормативними документами , у тому числі затвердженими ДКЗ України. Разом з тим, складні поверхневі та геологічні умови, фізичні та технологічні обмеження методів пошуків вуглеводнів, у тому числі і сейсморозвідувальних робіт, не завжди дозволяють за їх результатами однозначно вирішити складні пошуково-розвідувальні геологічні задачі. Приймаючи до уваги цей недолік згаданими нормативними документами передбачено, за потреби, проведення додаткових геофізичних методів, а також геохімічні, біолокаційні та інші дослідження та їх комплексування. Такі додаткові методи та дослідження є допоміжними заходами, що спрямовані на підвищення точності прогнозування нафтогазоносності геологічного розрізу за даними сейсморозвідки.

За результатами проведення засідання було прийнято наступні рішення:

1. Якість проведення робіт з пошуку і розвідки покладів вуглеводнів та отриманих результатів повинні відповідати вимогам міжнародних та європейських стандартів та кращих практик.
2. Постійно проводити моніторинг застосування сучасних світових технологій та технік під час проведення робіт з пошуку і розвідки покладів вуглеводнів, здійснювати порівняння з фактично отриманими результатами та надавати рекомендації щодо їх використання.
3. Сейсморозвідувальні методи досліджень є ключовими геофізичними методами під час проведення геологорозвідувальних робіт на нафту та газ. За їх результатами обґрунтовуються обсяги пошукового та розвідувального буріння.
4. Нарощування видобутку вуглеводнів, на сьогодні, можливе за рахунок пошуку та освоєння нових неантиклінальних типів пасток, що потребує застосування новітніх більш складних методик сейсморозвідувальних робіт.
5. При здійсненні робіт з пошуку і розвідки покладів вуглеводнів в складних геологічних та поверхневих умовах доцільно розглядати додаткове застосування інших геофізичних методів (у тому числі: гравірозвідки, магніторозвідки, електророзвідки, геохімічні дослідження, радіо-тепловізійної технології тощо) та їх комплексування в залежності від завдань, які ставляться перед дослідженнями.
6. Рекомендувати ДП «Науканафтогаз» продовжувати розвивати та наповнювати геолого-геофізичною інформацією бази даних.
7. Рекомендувати ПАТ «Укргазвидобування» та ДП «Науканафтогаз» внести пропозиції щодо перегляду галузевого стандарту ГСТУ 41-00032626-00-011-99.
8. Рекомендувати ПАТ «Укргазвидобування» разом із базовими навчальними закладами (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) розробити і затвердити програму підготовки та перепідготовки кадрів на 2017-2020 рр. з метою розвитку високопрофесійного кадрового потенціалу.


Більш детально ознайомитися з доповідями та презентаціями учасників розширеного засідання Науково-технічної ради НАК «Нафтогаз України» можна за цими посиланнями:
Норвезько -Українська Торгова палатаhttp://nucc.no/post@nucc.no
Посольство Королівства Норвегіїhttps://www.norway.no/en/ukraine/projectkyiv@mfa.no
Канадсько -Українська Торгова палатаhttp://www.cucc.ca ukraine@cucc.ca
ПАТ «Укргазвидобування»http://ugv.com.ua/office@ugv.com.ua
ПАТ «Укрнафта»https://www.ukrnafta.com/info@ukrnafta.com
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»http://utg.ua/forletter@utg.ua
ДП «Науканафтогаз»http://www.naukanaftogaz.com/info@naukanaftogaz.com
Київський національний університет імені Тараса Шевченкаhttp://www.univ.kiev.ua/office.chief@univ.net.ua
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газуhttps://www.nung.edu.ua/rector@nung.edu.ua
Український державний геологорозвідувальний інститутhttp://ukrdgri.gov.ua/uk/ukrdgri@ukrdgri.gov.ua
Інститут геологічних наук НАН Україниhttp://igs-nas.org.ua/Havryliuk.R@nas.gov.ua
Державне геологічне підприємство «Укргеофізика»http://www.ukrgeofizika.kiev.ua/info@ukrgeofizika.kiev.ua
РУП ПО «Белоруснефть»http://www.belorusneft.bycontact@beloil.by
ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ»http://esco-pivnich.cominfo@esco-pivnich.com
Інститут геофізики НАН України http://www.igph.kiev.uaearth@igph.kiev.ua
ТОВ «ГЕОЮНІТ»https://geoyunit.prom.uaoffice@geounit.com.ua
ГК «ГеоАльянс»http://geo-alliance.com.ua/uk/company@geo-alliance.com.ua
Смарт Энерджи ОООhttps://smart-energy.com.ua/ua/info@smart-holding.com
ДЕПРОІЛ ЛТДhttp://www.deproil.comntk.deproil.ltd@gmail.com
Спеціальний центр аерокосмічних технологій «Центавр»http://www.tsentavr.comtsentavr.ua@gmail.com
Cadogan Petroleum Plchttp://www.cadoganpetroleum.com/info@cadoganpetroleum.com
ТОВ «Вікоіл ЛТД»http://www.vikoil.com/reception@vikoil.net
ТОВ «Бренд-Вік ЛТД»http://www.brend-vikltd.com/ua/office@brend-vikltd.com
TetraSeis Inkhttp://www.tetraseis.com/info@tetraseis.com
ТОВ «Перша Українська газонафтова Компанія» 1uguc@ukr.net
ТОВ «Компанія АСД» 2322861@I.ua
ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРИНГ» sistemoil2015@ukr.net