Тарифи на транспортування, розподіл і зберігання газу


Відповідно до норм статті 3 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон), який введено в дію з 01 жовтня 2015 року, ринок природного газу України функціонує на засадах вільної добросовісної конкуренції, крім діяльності суб'єктів природних монополій.
Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор, НКРЕКП):
- розробляє та затверджує нормативно-правові акти, зокрема, порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення державних регульованих цін і тарифів для суб'єктів природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг, а також для інших суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо відповідні повноваження надані Регулятору законом;
- встановлює державні регульовані ціни і тарифи на товари (послуги) суб'єктів природних монополій та інших суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо відповідні повноваження надані Регулятору законом.
Відповідно до статті 4 Закону до компетенції Регулятора на ринку природного газу належать, зокрема, затвердження та оприлюднення у встановленому порядку методології визначення тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу, методологій визначення тарифів на послуги розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу відповідно до статті 48 цього Закону, на послуги установки LNG та встановлення тарифів, які повинні забезпечити необхідні інвестиції в газотранспортні та газорозподільні системи, газосховища, а також установку LNG.
При цьому рішення Регулятора про встановлення тарифів на послуги транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу, послуги установки LNG підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на веб-сайті Регулятора.

Тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу з газотранспортної системи, розташованих на державному кордоні України
Відповідно до постанови НКРЕКП від 21.12.18 №2001 з 01 січня 2019 року установлено АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТРАНСГАЗ» тимчасові тарифи на послуги транспортування природного газу для транскордонних точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на перший рік другого регуляторного періоду, що наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Тимчасові тарифи
на послуги транспортування природного газу для транскордонних точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на перший рік другого регуляторного періоду для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ»
Назва точки входу в газотранспортну систему України/точки виходу з газотранспортної системи України
Тариф для точки входу
Тариф для точки виходу
дол. США за 1000 куб. м на добу без ПДВ
дол. США за 1000 куб. м на добу без ПДВ
Ананьїв
-
11,32
Берегдароц
6,28
16,85
Берегове
6,28
16,85
Будінце
6,28
17,54
Валуйки
6,28
-
Германовичі
6,28
12,48
Гребеники (АТІ)
-
11,32
Гребеники (ШДКРІ)
-
13,09
Дроздовичі
6,28
12,48
Кобрин
6,28
-
Лиманське
6,28
11,32
Мозир
6,28
-
Олексіївка
-
17,29
Орлівка/Ісакча
6,28
13,78
Писарівка 1400
6,28
-
Суджа 1200
6,28
-
Суджа 1400
6,28
-
Текове
6,28
16,06
Ужгород
6,28
17,54
Устилуг
6,28
12,48
Джерело: тарифи для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для транскордонних точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) розміщено на офіційному веб-сайті Регулятора за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?id=18343.».


Тарифи на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и)
Відповідно до постанови НКРЕКП від 21.12.18 №2001 з 01 січня 2019 року установлено АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТРАНСГАЗ» тимчасові тарифи на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на перший рік другого регуляторного періоду, що наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Тимчасові тарифи
на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) на перший рік другого регуляторного періоду для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ»
№ з/пНазва точки входу в газотранспортну систему України/ точки виходу з газотранспортної системи УкраїниТариф для точки входуТариф для точки виходу
грн за 1000 куб. м на добу без ПДВгрн за 1000 куб. м на добу без ПДВ
1
Точки входу з фізичним розташуванням від суміжних газовидобувних підприємств (через мережі яких може передаватися природний газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств)
91,87
-
2
Віртуальні точки входу з невизначеним фізичним розташуванням з газорозподільної системи (місце надходження газу від газовидобувного підприємства в точці його підключення до газорозподільної системи, через яку, у тому числі, може передаватися газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств)
91,87
-
3
Віртуальні точки входу з невизначеним фізичним розташуванням від суміжних газовидобувних підприємств (через мережі яких може передаватися природний газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств)
91,87
-
4
Точки з фізичним розташуванням до/з газосховищ
0,00
0,00
5
Віртуальні точки з невизначеним фізичним розташуванням до/з газосховища чи групи газосховищ
0,00
0,00
6
Точки виходу з фізичним розташуванням до прямих споживачів
-
157,19
7
Точки виходу з фізичним розташуванням до газорозподільних систем
-
157,19
8
Віртуальні точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем
-
157,19
9
Віртуальні точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням для операцій оператора газотранспортної системи, пов'язаних із закупівлею оператором газотранспортної системи природного газу для власних потреб та виробничо-технологічних витрат
-
0,00
* відповідно до п.6 постанови НКРЕКП від 21.12.18 №2001 пункти 6-8 додатка 2 до постанови набирають чинності з 01 травня 2019 року.
Джерело: тарифи для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) розміщено на офіційному веб-сайті Регулятора за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?id=24350.».

Тарифи на послуги розподілу природного газу
Рівні тарифів на послуги розподілу природного газу, що установлені Регулятором з 01 квітня 2017 року у розрізі Операторів ГРМ, розміщені на офіційному веб-сайті Регулятора за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?id=16447.

Тарифи на послуги зберігання (закачування, відбору)
природного газу в підземних сховищах газу

Відповідно до постанови НКРЕКП від 19.06.18 №480 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від 18.07.19 №1480, що набрала чинності з 01 серпня 2019 року), АТ «Укртрансгаз» установлено:
1.тарифи на послуги:
зберігання природного газу - у розмірі 0,1720 грн за 1000 м3 на добу (без урахування ПДВ);
закачування природного газу - у розмірі 93,30 грн за 1000 м3 на добу (без урахування ПДВ);
відбору природного газу - у розмірі 97,20 грн за 1000 м3 на добу (без урахування ПДВ).
2. коефіцієнти, що застосовуються до тарифів на послуги закачування, відбору та зберігання природного газу:
коефіцієнт, який враховує замовлення індивідуальних послуг зберігання, закачування, відбору природного газу строком на місяць - на рівні 1,1;
коефіцієнт, який враховує замовлення індивідуальних послуг закачування, відбору природного газу на добу наперед - на рівні 1,2.

Тарифи для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу розміщено на офіційному веб-сайті Регулятора за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?id=16120

Публікація постанови в Урядовому кур’єрі: https://ukurier.gov.ua/uk/archive/documents/?page=3Методологія тарифоутворення в газовому секторі
Крім того повідомляємо, що Регулятором оприлюднено шляхом розміщення на своєму веб-сайті у розділі «Методологія тарифоутворення в нафтогазовому комплексі» (за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?id=16118) нормативно-правові акти, зокрема:
Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, затверджена постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2517 (із змінами і доповненнями);
Методика визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затверджена постановою НКРЕКП від 25.02.16 № 236 (із змінами і доповненнями);
Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу, затверджена постановою НКРЕКП від 13.06.16 № 1131 (із змінами і доповненнями).
Тимчасова методика визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу затверджена постановою НКРЕКП від 14.06.18 № 389