Інвесторам


Звернення Сергія Коновця, заступника голови правління (з річного звіту компанії за 2016 рік)

Шановні друзі!

Закінчився третій рік роботи оновленої команди Нафтогаз і я радий повідомити про значні позитивні зрушення, яких ми досягли за цей період. Незважаючи на труднощі, які виникають на шляху впровадження реформ, в 2016 році були отримані результати:


    · В 2016 році групою Нафтогаз отримано прибуток в розмірі 22,5 млрд грн, порівняно зі збитками у 2013-2015 роках;

    · З дотаційної компанії, як це було останні 10 років, група Нафтогаз стала ключовим донором державного бюджету;

    · Нафтогаз підтвердив статус надійного учасника європейського ринку газу;

    · Досягнуто зниження вартості залученого фінансування;

    · Забезпечено прозорість діяльності в сфері закупівель та підвищено операційну ефективність.


Орієнтир на прибутковість. Вперше за п’ять років група отримала прибуток в розмірі 22,5 млрд грн, порівняно з 88 млрд збитку в 2014 році. Як результат, держава отримує більш, ніж 15 млрд грн від Нафтогазу у вигляді дивідендів та відповідного податку на прибуток.

З отримувача державних дотацій до найбільшого платника податків. Вперше за десятирічний період група Нафтогаз не потребувала коштів з державного бюджету для підтримки своєї ліквідності та платоспроможності. Навпаки, ми перетворилися на ключового донора державного бюджету, сплативши 74 млрд грн податків і таким чином сформувавши приблизно 10% його доходної частини за 2016 рік.

Ми досягли такого результату завдяки участі групи у просуванні та реалізації реформ в енергетичній галузі країни. В 2015-2016 роках за сприяння Нафтогазу було вдосконалено діючий механізм фінансування видатків на оплату пільг та субсидій населенню. Сплачені групою Нафтогаз податки є стабільним джерелом фінансування пільг та субсидій населенню, що забезпечують належне виконання соціально орієнтованої бюджетної програми. В 2016 році державним бюджетом було передбачено фінансування субсидій у розмірі 44 млрд грн. Натомість, фактично було отримано субсидій в розмірі 33,4 млрд грн за реальної потреби у 60 млрд грн.

Для подальшого підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів група Нафтогаз сприяє впровадженню механізму монетизації субсидій на рівні споживачів, що дозволить запобігти неефективному використанню грошових ресурсів, забезпечить своєчасні взаєморозрахунки в ланцюгу постачань та оптимізує видатки державного бюджету.

Сумлінний виконавець спеціальних обов’язків. Нафтогаз добросовісно виконує покладені на нього урядом спеціальні обов’язки та забезпечує надійне газопостачання захищеним категоріям споживачів, незважаючи на супутні обмеження, що виникають внаслідок виконання таких обов’язків. Покладання на компанію спеціальних обов’язків мало на меті надання додаткового часу державі для завершення перетворень у постачанні газу населенню: початковий план передбачав перехід на ринкову модель з 1 квітня 2017 року, але спеціальні обов’язки були подовжені урядом ще на рік – до 1 квітня 2018 року. Крім того, у вересні 2016 року Кабінет Міністрів розширив покладені на Нафтогаз спеціальні обов’язки, включивши до них постачання газу Одеському припортовому заводу до кінця 2016 року, що, враховуючи його низьку платоспроможність, призвело до додаткових збитків компанії.

За нашими оцінками, загальні втрати від виконання спеціальних обов’язків за період з 1 жовтня 2015 року до 1 квітня 2017 року, сягнули 76 млрд грн. Ця сума включає доходи, недоотримані через різницю між регульованою і ринковою цінами, та дебіторську заборгованість, що зросла через обмеження можливостей компанії стягувати борги з недобросовісних боржників чи відмовлятися від співпраці з несумлінними покупцями.

Сприяння реформуванню ринку газу. У квітні-травні 2016 було встановлено єдиний рівень цін на природний газ як товар для побутових споживачів та ТКЕ, які виробляють теплову енергію для населення, на рівні паритету з ціною імпортованого газу. Відтак, у 2016 році збиток від реалізації природного газу зменшився з 52,3 млрд грн до 3,5 млрд грн. Крім того, приведення цін реалізації природного газу до ринкового рівня стимулювало скорочення обсягів споживання газу та раціональне використання енергоносіїв споживачами.

Крім того, прозора фінансова політика Нафтогазу та підтвердження її статусу як надійного учасника європейського ринку газу дозволили розширити кількість постачальників імпортованого природного газу та зменшити закупівельні ціни на імпортований газ. Так, за останні три роки середньозважена ціна придбання імпортованого газу зменшилась майже вдвічі: з 396 дол. за тис. куб. м до 201,13 дол. за тис. куб. м.

Для балансування джерел надходження природного газу для споживачів України найважливішим завданням є сприяння розвитку власного видобутку газу. Так, вже у 2016 році нам вдалося зупинити тенденцію падіння обсягів видобутку газу в Укргазвидобуванні і досягнути приросту в 0,5%, а в 2017 році ми плануємо отримати суттєве зростання видобутку. Це стало можливим за рахунок збільшення ціни продажу власного газу, що відбулось у першому півріччі 2016 року. Крім того, зростання ціни призвело до збільшення рентної плати за видобуток газу, що сплачує Укргазвидобування до державного бюджету, забезпечуючи його доходну частину.

Додатково, ми сприяли реформуванню системи встановлення тарифів на транспортування газу. Так, з 1 січня 2016 року усі тарифи на транспортування газу визначаються регулятором згідно методології RAB (regulatory asset base – регуляторна база активів), яка є загальноприйнятою і застосовується для визначення обґрунтованих тарифів на послуги природних монополій у країнах Енергетичного Співтовариства. В той же час, такі тарифи запрацювали у 2016 році тільки для транскордонних точок, і ми сподіваємось на подальше поширення використання нових тарифів вже у найближчий час.

Зниження вартості фінансування. Завдяки діям керівництва Нафтогазу вдалось поглибити співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, що дозволило знизити вартість залучених коштів: так, середня вартість позик у 2016 році складала 12,1% порівняно з 13,5% у попередньому році.

Група Нафтогаз в 2016 році продовжила співпрацю з ЄБРР у рамках поновлюваної кредитної лінії на 300 млн дол. Необхідними умовами позики є реформа корпоративного управління та жорсткі процедури відбору постачальників.

Наприкінці 2016 року Нафтогаз підписав з Citibank та Deutsche Bank угоду на деноміновану в євро відновлювану кредитну лінію в еквіваленті 500 млн дол. під гарантію Світового банку. Кошти цієї кредитної лінії було використано для створення запасу газу на наступний опалювальний сезон.

Підвищення прозорості діяльності. Ми активно працювали над поліпшенням операційної ефективності, зокрема за рахунок скорочення видатків. Так, група Нафтогаз є одним з найактивніших користувачів відомої української системи електронних закупівель ProZorro. З моменту її офіційного запуску в 2016 році група провела 13 тисяч відкритих тендерів та зекономила близько 8,4 млрд грн, що сягає 9% від очікуваної вартості закупівель Нафтогазу.

З метою подальшого підвищення прозорості та стандартизації процесу закупівель Нафтогаз у 2017 році прийняв нову політику закупівель для групи Нафтогаз. В рамках побудови оновленого процесу закупівель Нафтогаз й надалі планує підвищувати якість системи внутрішнього контролю, впроваджувати категорійний менеджмент та створювати закупівельні стратегії. Також, планується впровадження та використання різних аналітичних інструментів, у тому числі проведення системного аналізу ринків та бенчмаркінгу закупівельних цін, створення баз даних контрагентів. Наша мета – це покращення діалогу з ринком та побудова прозорих, довгострокових та довірливих відносин з контрагентами.

Погляд у майбутнє. Ми продовжуємо наполегливо працювати над покращенням ефективності та прозорості нашої діяльності. Група Нафтогаз має залишатися двигуном модернізації та професіоналізму в енергетичному секторі України, інтегрованому з європейським ринком, забезпечуючи енергетичну безпеку країни, при цьому максимізуючи цінність національних ресурсів та розвиток інфраструктури.

У 2017 році ми завершили проект з розробки корпоративної стратегії Нафтогазу за участі провідної консалтингової компанії McKinsey&Co. В рамках проекту розроблено оновлені місії і стратегічні цілі компанії, створено оптимізований портфель напрямків діяльності, цільову корпоративну структуру та проведені відповідні комунікації з ключовими зацікавленими сторонами.

Також триває проект з впровадження системи внутрішнього контролю Нафтогазу за участі консультантів компанії Ernst & Young. В межах проекту розглядаються найкращі світові практики управління підприємством, розробляються та вдосконалюються такі компоненти як внутрішній аудит, ризик-менеджмент, комплаєнс, фінансовий контроль та інвестиційна діяльність. Проект направлений на оптимізацію управління підприємствами групи, спрощення державних контролів, побудову ризик-орієнтованої системи внутрішнього контролю, систематизацію і уніфікацію бізнес-процесів та обміну даними між підприємствами групи.

Ми і надалі плануємо використовувати переваги власної вертикальної інтеграції, знання та досвід, вдосконалювати корпоративну культуру ефективності, ділової доброчесності та прозорості, дотримуватись високих стандартів охорони здоров’я, безпеки праці та захисту довкілля у прибутковий та сталий спосіб в інтересах усіх зацікавлених сторін.

Ми вдячні нашій команді та нашим партнерам, активна співпраця яких дозволила нам досягнути поставлених цілей.